Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering

Advies per land

   Hier vindt u per land informatie over aanbevolen vaccinaties en preventieve maatregelen tegen onder andere 
   malaria en andere infectieziekten.

   LET OP! Deze informatie is van algemene aard. Uiteindelijk bepalen uw reisbestemming, de verblijfsduur, het
   soort reis, de activiteiten
die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd welke vaccinaties en maatregelen voor
   u nodig zijn. Laat u zich daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk    
   zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige.
   Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden 
   wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico's loopt door activiteiten of beroep.
 
   Bij de adressen van vaccinatiebureaus en huisartsen vindt u de namen van deskundige reizigersgeneeskundig
   (huis)artsen en reizigersverpleegkundigen bij u in de buurt.
 
   De informatie van het LCR mag niet gekopieerd of gepubliceerd worden zonder toestemming van het LCR.